Financiële dienstverlening

Kredieten

Het indienen van verzoeken en bemiddelen om krediet te verkrijgen van banken of andere geldschieters.

Schuldsanering

Hulp bij schuldsanering en het beperken van de schadelijke gevolgen daarvan.